Restaurant Måltid avvikles

Restaurant Måltid i Kristiansand avvikler driften fra årsskiftet.
Les pressemelding.